10 octombrie- Ziua Mondială a Sănătății Mintale

Ziua mondială a sănătăţii mintale este marcată în fiecare an la 10 octombrie.

Această zi a fost stabilită, în 1992, de către Federaţia Mondială pentru Sănătate Mintală (World Federation for Mental Health – WFMH), pentru a creşte gradul de conştientizare şi educaţie publică pentru înţelegerea cât mai bună a bolilor mintale şi a tulburărilor de comportament.

În România, Liga Română pentru Sănătate Mintală (LRSM) îşi propune să acţioneze „consecvent şi energic„. Astfel încât: să cunoască evoluţia fenomenelor comunitare, sociale, economice şi culturale, precum şi influenţa acestor fenomene asupra indivizilor şi grupurilor; să elaboreze soluţii şi strategii adecvate adaptării persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate relaţională; să fie organizator şi consultant competent în programe de sănătate mintală; să se constituie ca grup de presiune în raport cu factorii de decizie politică şi administrativă implicaţi în domeniul sănătăţii mintale.

Considerând că sănătatea mintală este mai mult decât absenţa tulburărilor şi a suferinţei psihice, pentru că implică dezvoltarea vieţii interioare, relaţionale şi sociale în conformitate cu dezideratele individuale şi colective, recunoscând libertatea individului de a-şi alege propria cale de împlinire, respectând identitatea individuală şi de grup, promovând constant principiile afirmării democratice a ideilor şi opiniilor, specializării profesionale în cadrul colaborării inter-disciplinare şi al solidarităţii asociative, (…) misiunea LRSM este de a deveni o organizaţie puternică bazată pe profesionişti din domeniul sănătăţii mintale şi domenii conexe, capabilă să contribuie la elaborarea politicilor guvernamentale de sănătate mintală şi la dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală din România„, precizează site-ul Ligii Române pentru Sănătate Mintală.