17 octombrie – Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a decis, potrivit Rezoluţiei 47/196, marcarea Zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei în data de 17 octombrie.

Prin Rezoluţia 47/196, adoptată la 22 decembrie 1992, Adunarea Generală a invitat toate statele să dedice acestei zile prezentarea sau promovarea, după caz, la nivel naţional, a măsurilor concrete cu privire la eradicarea sărăciei.

Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei îşi propune să promoveze înţelegerea şi dialogul între oamenii care trăiesc în sărăcie şi societatea în general. Tema din acest an, „Muncă decentă şi protecţie socială: punerea în practică a demnităţii pentru toţi„, se bazează pe faptul mărturisit că cei care trăiesc în sărăcia extremă lucrează adesea ore lungi şi istovitoare în condiţii periculoase, nereglementate.

Tema din acest an solicită accesul universal la muncă decentă şi protecţie socială ca mijloc de a susţine demnitatea umană pentru toţi oamenii. În mod similar, protecţia socială universală este necesară pentru a garanta securitatea veniturilor tuturor, acordând prioritate membrilor cei mai vulnerabili ai societăţii. Tema este, de asemenea, un îndemn adresat liderilor politici şi factorilor de decizie să folosească demnitatea umană ca busolă călăuzitoare în toate procesele de luare a deciziilor.

Parteneriatele globale puternice între guverne, întreprinderi şi organizaţiile societăţii civile sunt vitale pentru a obţine o dezvoltare echitabilă şi pentru a garanta că nimeni nu este exclus sau lăsat în urmă, potrivit ONU.

Cu angajamentul de a pune capăt sărăciei, de a proteja planeta şi de a asigura oamenilor de pretutindeni pace şi prosperitate, Agenda 2030 a exprimat din nou promisiunea stabilită în cadrul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, realitatea arată că 1,3 miliarde de oameni încă trăiesc în sărăcie multidimensională, aproape jumătate dintre ei fiind copii şi tineri.