Brașovenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru serviciile de apă-canal

Potrivit Deciziei Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Publice Comunitare- ANRSC nr.186/06.12.2023, prețul apei potabile produse, transportate și distribuite în întreaga arie de operare va fi, din 1 ianuarie 2024, de 7,66 lei/mc, cu TVA, iar tariful pentru canalizare – epurare va fi de 5,62 lei/mc, cu TVA. Astfel, tariful cumulat pentru serviciile oferite de Compania Apa Brașov va fi de 13,28 lei/mc, cu TVA.

Modificările au fost stabilite în conformitate cu:

– Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006

– Legea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006

– prevederile contractului de finanțare POIM, încheiat cu Ministerul Investițiilor și  Proiectelor Europene pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov”

– prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Calculele sunt rezultate din Analiza Cost Beneficiu (ACB) aferentă Proiectului, care a fost realizată de consultant potrivit Metodologiei de tarifare, privind investițiile în infrastructura de apă și apă uzată, document aprobat de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Factori care au influențat la modificarea tarifelor

Strategia de tarifare a fost verificată și de ANRSC (formula de ajustare) și este o condiție obligatorie precedentă încheierii contractului de finanțare, care a fost  semnat în data de 2 august 2022.

Prețurile reflectă, pe de-o parte acoperirea cheltuielilor de exploatare, influențate de inflație și, pe de altă parte, obligativitatea includerii  în tarif a părții de cofinanțare aparținând operatorului.

Concret, pe lângă inflația generală, au apărut creșteri mult peste acest indicator, atât  la energia necesară pompării apei, cât și la combustibili și gaze, care au  generat costuri suplimentare inevitabile.

 Vă informăm că, după ajustare, tarifele cumulate ale companiei se situează pe locul 22 din cei 47 de operatori regionali existenți.