Bursele sociale pentru studenți vor crește

Bursa socială pentru studenții înscriși în programele de studii universitare va crește de la 580 de lei la 900 de lei, potrivit Ordinului Ministerului Educației.

Ordinul Ministerului Educaţiei privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024, prevede creșterea cu 320 de lei a burselor sociale. 

De altfel, acest ordin prevede și mărirea burselor pentru studenţi şi doctoranzi înmatriculaţi în anul III şi IV de la 1.700/1.950 de lei la 3.200 de lei.

Totodată, bursa de studiu pentru licenţă didactică cu dublă specializare, respectiv pentru masterat didactic, va fi de 3.158 lei. 

Bursele de excelenţă olimpică internaţională, acordate studenţilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anul I licenţă care au obţinut premiile I, II sau III la olimpiadele şcolare internaţionale au următoarele valori : 3.300 de lei pentru premiul I, 2.475 de lei pentru premiul al II-lea și 1.650 pentru premiul al III-lea. 

Valoarea  burselor de performanţă, bursa de performanţă sportivă, bursa pentru învăţământ dual şi bursa specială vor fi stabilite prin hotărâre a senatului instituţiei de învăţământ superior de stat, la propunerea Consiliului de administraţie