Centrul de zi pentru persoane vârstnice, din Codlea, a intrat în faza de licitație pentru execuție

Visul a generații întregi de seniori din municipiul nostru prinde contur prin lansarea licitației de execuție a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice.

Investiția își propune următoarele obiective specifice și lucrări:

  • reconversie funcțională a imobilului din sala de nunți în centru de zi pentru persoane vârstnice – compartimentări interioare specifice noii funcțiuni;
  • reabilitarea elementelor structurale la interior și exterior, acolo unde este cazul schimbarea finisajelor interioare și exterioare termoizolarea anvelopantei, schimbare tâmplării existente și amenajare curte și zone verzi;
  • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
  • reducerea costurilor de întreținere pentru iluminatul interior;
  • îmbunătățirea condițiilor de confort interior; creșterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, realizat (la rândul său) prin implementarea de surse alternative de producere a energiei;
  • crearea unui ambient conform normativelor pentru realizarea serviciilor medicale și de asistență socială;
  • introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzirea apei calde menajere;
  • utilizarea unor surse regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii;
  • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durata mare de viață.

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a crește calitatea vieții, din punctul de vedere al serviciilor sociale și de asistență, pentru comunitatea persoanelor vârstnice din localitatea noastră.

Valoarea estimată a contractului este 3.008.223,66 lei exclusiv TVA (sursa de finanțare: fonduri nerambursabile și bugetul local).

Data limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15.04.2024, ora 15:00.