Certificatul medical care confirmă boala lui Mihai Eminescu

Vineri, Aula Bibliotecii Academiei Române găzduiește lansarea unei cărți ce va face lumină asupra multor lucruri neștiute din viața lui Mihai Eminescu.

Eminescu, profesor de statistică”, editată de Editura Institutului Național de Statistică, vine cu documente de la Arhivele Naționale ale Românei despre o perioadă din viața lui Eminescu pe care puțini eminescologi au analizat-o. Avându-i ca autori pe Tudorel AndreiCristi Șelaru și Vladimir Alexandrescu, publicația aduce în premieră în atenția publicului larg documente despre perioada pe care Eminescu a petrecut-o la Școala Comercială din Iași, în anul școlar 1884-1885, unde a fost profesor la catedra de statistică și geografie.

Un alt document interesant publicat în carte este cererea lui Mihai Eminescu solicită concediu medical.

”Domnule Ministru,

Subsemnatul fiind bolnav după cum probează alăturatul certificat medical, Vă rog să binevoiți a-mi acorda un congediu de două luni, timp pentru care Vă propun de suplinitor pe d. Simeon Crainic, student în anul al III-lea al facultății de litere din Iași.

Primiți, Vă rog, Domnule Ministru asigurarea deosebitei mele considerațiuni.

M. Eminescu

Domniei Sale

Domnului Ministru al Domeniilor, Comerțului, Agriculturei și Industriei”

Pe cererea lui Eminescu se mai află un Referat, care consemnează că ”Dl M. Eminescu e suplinitorul catedrei de Geografie şi Statistică de la Şcola Comercială din laşi, de la I octobre 1884”.

Imediat sub semnătura poetului se află și o declarație a studentului pe care Eminescu propune să îl înlocuiască și care precizează că este de acord să îl suplinească pe perioada concediului:

”Consimte a suplini pe Dl Eminescu pe timpul concediului seu

Simeon Crainic”

La 12 noiembrie 1884, a fost emis și certificatul medical dat de medicul primar, dr. Sculy, care atestă că Mihai Eminescu a suferit de o fractură maleolară, pentru a cărei vindecare este nevoie de două luni de zile. Din nefericire, așa cum spuneam, Eminescu nu va mai reveni la pupitrul catedrei de statistică.

”Certificatu

Subsemnatulu Doctor în medicină medic primar al secțiunii chirurgie certifică că Dl. M. Eminescu suferă de o fractură maleolară și pentru a cărei vindecare are necesitate de un timp de 2 luni de dile.

Drept care i se eliberează acest certificatu.

1884 noiembrie 12

Medic primar

Sculy”

sursa: stiripesurse.ro