CNAS, mesaj IMPORTANT pentru elevi și studenți

În atenția tinerilor elevi și studenți cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani.

În contextul începerii unui nou an universitar, informăm tinerii cu vârsta între 18-26 de ani, care, au nevoie de adeverințe medicale pentru înscrierea la facultate, că aceste documente se eliberează, în mod gratuit, de către medicul de familie, în urma consultației medicale, dacă sunt asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Verificarea electronică a calităţii de asigurat se realizează prin accesarea site-ului CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

În situația în care, îndepliniți condițiile, dar în urma acestei verificări rezultă că nu sunteți asigurat, vă puteți adresa Casei de Asigurări de Sănătate Brașov pentru înregistrarea documentelor care atestă calitatea de asigurat. 

În funcție de categoria în care vă încadrați, acestea sunt:

a) pentru tinerii elevi /studenți cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani:

-act de identitate valabil la data solicitării,

-un document valabil din care să rezulte că au calitate de elev sau student, avizat de instituția de învățământ (carnet de elev/student sau adeverință eliberată de instituția de învățământ)

b) pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar:

-act de identitate valabil la data solicitării,

-carnetul de elev sau un alt document valabil, din care să rezulte că au absolvit studiile liceale.

Documentele pot fi depuse la registratura instituției/la ghișee în cadrul activității de relații cu publicul sau se pot comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanță, pe adresa de e-mail ci@casbv.ro .