Consiliul de Administraţie decide pornirea acţiunii în răspundere împotriva directorului Aeroportului Brașov. Mandatul încetează de drept

În data de 9.11.2023 a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav în cadrul căreia s-au analizat respectarea atribuţiilor directorului general în conformitate cu OUG 109/2011, a contractului de mandat al acestuia, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.

În urma şedinţei, Consiliul de Administraţie a luat act de aspectele prezentate de către directorul general şi a votat demararea în instanţă a acţiunii în răspundere împotriva mandatarului (în speţă directorul general), conform art. 10, pct. b). din contractul acestuia de mandat.

Conform articolului 7 alin. 5 din contractul de mandat al directorului general, în cazul în care Consiliul de Administraţie decide pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului, contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat mandatarul cu privire la acest aspect.

Notificarea va fi comunicată mandatarului în cursul zilei de 10.11.2023.

Săptămâna viitoare va fi convocată o nouă şedinţă a Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav în cadrul căreia vom stabili ce atribuţii va avea directorul general în perioada celor 30 de zile.

După consumarea celor 30 de zile, Consiliul de Administraţie va numi un director general interimar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Demersul Consiliului de Administraţie privind demararea în instanţă a acţiunii în răspundere împotriva mandatarului nu va afecta în niciun fel desfăşurarea activităţilor specifice pe Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav.