Crește valoarea voucherelor de vacanță

Voucherele de vacanţă vor fi acordate şi anul viitor angajaţilor din sectorul bugetar, însă doar celor care au venituri salariale mai mici de 14.000 de lei brut. Totodată, valoarea acestora va creşte la 1.600 de lei, conform proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, ce a fost publicat marţi de Ministerul Finanţelor.

Proiect de lege

În expunerea de motive ce însoţeşte proiectul de lege, este menţionat faptul că toate cheltuielile privind voucherele de vacanţă sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăşi în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 de lei pe an de persoană.

Totodată, conform proiectului, valoarea indemnizaţiei de hrană/tichetelor de masă/normei de hrană nu poate depăşi, anual, contravaloarea a două salarii minim brute pe ţară/an de persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019.

Acestea vor fi impozitate cu 10% din venitul brut din care se deduce şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi reţinută la sursă. 

În proiect se propune de asemenea şi limitarea cuantumului sporului de condiţii periculoase sau vătămătoare pentru personalul din sectorul bugetar la maximum 1.500 lei.