Farmaciștii intră în grevă japoneză pe termen nedeterminat

Asociația Farmaciilor Independente Ethica a anunțat miercuri că farmaciile membre, precum și alte farmacii din țară, intră de azi în grevă japoneză pe termen nedeterminat, pentru a protesta față de nealocarea fondurilor necesare achitării restanțelor către farmacii, aferente medicamentelor eliberate asiguraților.

„Din respect și devotament pentru pacienți, farmaciile continuă să elibereze medicamente compensate și gratuite, în măsura în care se vor putea aproviziona de la distribuitori”, potrivit sursei citate.

Deși au existat întâlniri și discuții cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu reprezentanți ai Guvernului, sumele care trebuiau să fie decontate farmaciilor pentru medicamente eliberate pacienților în luna iunie nu au fost încă virate către farmacii, conform comunicatului.

Revendicările farmaciștilor:

1. Decontarea la termen a facturilor pe care farmaciile comunitare le emit în relație cu casele de asigurări de sănătate, pentru medicamentele care au fost deja eliberate asiguraților, în regim compensat sau gratuit.

2. Stabilirea unui termen de plată mai scurt pentru farmacii pentru medicamentele eliberate, în acord cu termenele de plată deja prevăzute pentru ceilalți furnizori de servicii medicale în relație cu casele de asigurări de sănătate.

3. Predictibilitate privind decontarea medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pentru a asigura o minimă sustenabilitate financiară, inclusiv pentru a putea susține remunerarea personalului farmaceutic.

4. Transparență în modul de alocare al fondurilor de către casele de asigurări de sănătate pentru toate domeniile de asistență, raportat la fiecare județ.

5. Renunțarea la practicile de decontare parțială de către casele de asigurări de sănătate a facturilor emise de farmacii pentru medicamentele compensate și gratuite eliberate pacienților.

6. Majorarea cotelor de adaos pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, care nu au mai fost modificate de peste 15 ani și care sunt cele mai mici din Uniunea Europeană.

7. Recunoașterea, remunerarea și decontarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a serviciilor farmaceutice furnizate populației.

8. Dimensionarea fondurilor pentru medicamente în funcție de nevoile reale ale populației astfel încât să nu mai existe sincope în decontare.

9. Măsuri concrete de susținere a asistenței farmaceutice a populației, inclusiv în mediul rural, și eliminarea dezechilibrelor din domeniu.

10. Protejarea profesiei de farmacist, ca profesie liberală, prin recunoașterea rolului farmacistului în sistemul de sănătate.