Guvernul a aprobat exproprierile pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara şi pentru Centura Comarnic

Guvernul a aprobat sumele necesare exproprierilor pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara.

În ședința de joi, 2 noiembrie, Guvernul a alocat sumele necesare pentru declanșarea exproprierilor pentru obiectivele de investiții rutiere și feroviare din județele Prahova, Brașov și Mureș.

Guvernul României a aprobat demararea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Bod – judeţul Braşov şi Vânători – judeţul Mureş.

Actul normativ pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara, conține lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților antemenționate, precum și sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 1.076.148,52 lei.

Pe lângă acestea actul normativ conține și lista imobilelor proprietate publică a statului (12.158 mp), precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale (4.901 mp), care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Suma de 1.076.148,52 lei se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020”, articolul 58.19 – Transferuri din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor aprobate la finanțare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

Exproprieri pentru Centura Comarnic

Tot joi, Guvernul a aprobat exproprierile pentru Centura Comarnic.

Guvernul a aprobat hotărârea care vizează declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele care fac parte din coridorul aferent lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Acces rutier complementar descărcare A3 Comarnic”.

Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, este necesar a fi expropriată o suprafață de 21.660 mp, aferentă unui număr de 44 imobile proprietate privată situate pe raza localității Comarnic din județul Prahova.

De asemenea, având în vedere că pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes national este necesară ocuparea unei suprafețe de 53.895 mp teren aparținând proprietății publice a statului, administrator fiind Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și 28.165 mp aparținând proprietății unităților administrativ-teritoriale Comarnic din județul Prahova, prin actul normativ s-a aprobat și  lista imobilelor proprietate publică a statului, precum și lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică.

Suma aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată este de 286.254, 27 lei. Suma va fi alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport Rutier”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’’, articolul 56.48 ”Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027”.