ITM Brașov a dat amenzi de peste 630.000 de lei în luna octombrie! Principalele nereguli constatate

În urma controalelor efectuate pe parcursul lunii octombrie, inspectorii de muncă au aplicat amenzi în valoare de 637.000 lei, pentru neregulile constatate atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

Având în vedere Strategia Națională privind reducerea incidenței muncii nedeclarate, inspectorii de muncă au realizat, în luna octombrie, un număr de 186 controale, fiind depistate 37 persoane care desfășurau muncă nedeclarată pentru care un număr de 10 angajatori au fost sancționați cu amenzi în valoare totală de 490.000 lei, după cum urmează:

Pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, au fost sancţionați 8 angajatori, identificându-se 34 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. S-au aplicat 8 amenzi contravenţionale în valoare de 44.000 lei.

Pentru primirea la muncă a persoanelor fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii au fost sancţionați 2 angajatori (identificându-se 5 persoane în această situație) aplicându-se o amendă în valoare de 40.000.

În ceea ce priveşte respectarea prevederilor HG.905/2017 (privitor la completarea și transmiterea REVISAL) au fost efectuate un număr de 191 controale, în urma cărora au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale (2 amenzi în valoare de 2.000 lei şi 4 avertismente scrise).

Pentru celelalte nereguli depistate de către inspectorii de muncă în domeniul relațiilor de muncă, angajatorii au fost sancționați cu amenzi în valoare de 62.500 lei.

Tot în luna octombrie, în domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au efectuat un număr de 122 controale în urma cărora au fost sancționați pentru neconformitățile constatate un număr de 45 angajatori cu amenzi în valoare de 82.500 lei și 71 de avertismente.