Mai ai zile de concediu până la sfârșitul anului? Ce se întâmplă cu ele dacă nu le iei

Orice angajat trebuie să cunoască ce se întâmplă cu zilele de concediu de odihnă care nu au fost luate pe anul în curs.

Astfel de discuții apar mereu rândul angajaților mai ales la începutul anului când aceștia constată că nu şi-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anul anterior.

Angajații care nu şi-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2022 pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului 2024. Cele din 2023 pot fi luate până la 30 iunie 2025.

Ce prevede Codul muncii pentru angajați, în ceea ce privește concediile de odihnă:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă:

(1) Dreptul la concediu de odihna anual plătit este garantat tuturor salariaților.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă:

(1) Concediul de odihna se efectuează in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni începând cu anul următor celui in care s-a născut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul încetării contractului individual de munca.

Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate anul trecut se pot lua până la data de 30 iunie 2024, iar cele anul în curs pot fi luate pâna la 30 iunie 2025.