Maternitatea este instituţia medicală braşoveană care beneficiază de cele mai multe proiecte PNRR

Sunt patru astfel de proiecte elaborate de Consiliul Judeţean Braşov pentru Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”, dintre care două sunt în implementare şi pentru alte două urmează să fie semnate contractele de finanţare.

Valoarea totală a acestora ajunge la aproximativ 40 de milioane de lei.

Cel mai recent proiect aprobat la finanţare este intitulat „Terapie intensivă neonatală «Împreună cu părinții»” şi a primit finanţare nerambursabilă pe Componenta 12 – Sănătate din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Obiectivul proiectului îl reprezintă creșterea capacității compartimentului de terapie intensivă pentru nou-născuți al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie și dotarea cu echipamente medicale performante, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite micilor pacienţi cu afecțiuni critice și asigurării accesibilității la o îngrijire medicală de calitate.

Valoarea totală a proiectului este 12.780.177,38 lei, reprezentând fonduri nerambursabile, din care 9.447.572,93 lei sunt destinate creșterii capacității compartimentului, 1.929.366,04 lei vor fi alocate pentru achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, iar 1.403.238,41 lei vor reveni îmbunătăţirii componentei de screening pentru nou-născuţi.

Concret, din bugetul proiectului vor fi executate lucrări de reparații curente şi amenajări care vor permite creşterea cu 11 paturi a capacităţii compartimentului, vor fi achiziţionate şi puse în funcţiune 23 de tipuri de echipamente medicale (însemnând 173 de buc.), vor fi modernizate cele 5 paturi de terapie intensivă existente prin dotarea cu 4 tipuri de echipamente medicale (15 buc.) și va fi îmbunătăţit programul de screening, prin 9 tipuri de echipamente medicale care vor fi cumpărate.

Data-limită pentru finalizarea implementării proiectului este 30 noiembrie 2024

Tot în cadrul Componentei 12 – Sănătate din PNRR, Maternitatea este beneficiara proiectului „Dotarea cu echipamente ambulator integrat al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I.A.Sbârcea» Brașov”, care îşi propune creșterea gradului de accesibilitate a pacientelor care apelează la servicii medicale în ambulator. Valoarea contractului de finanţare, în totalitate nerambursabilă, este de 2.664.000 euro, respectiv 13.144.098,34 lei. Proiectul este în implementare, 8 loturi de echipamente fiind deja achiziţionate.

Un alt obiectiv de investiţii destinat acestui spital important nu doar pentru judeţul nostru, ci şi pentru judeţele învecinate este cel privind „Dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov cu echipamente destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale”. Şi acest proiect a fost accesat de administraţia judeţeană pe Componenta 12 din PNRR şi a fost aprobat la finanţare, contractul fiind în curs de semnare. Valoarea totală a proiectului este de 580.590,57 euro, respectiv 2.864.750 lei.

Consiliul Judeţean Braşov a lansat deja procedurile de achiziţie pentru cele zece tipuri de aparaturi cuprinse în proiect, printre care se numără: sterilizatoare cu plasmă şi cu abur, maşini de spălat şi dezinfectat instrumentar, aparat automat de sigilat, maşină de curăţat cu ultrasunete, analizor microbiologie, spectometru de masă, linie de echipamente pentru testarea sensibilităţii la antibiotice şi hotă microbiologică. Cu ajutorul lor va putea fi redus numărul de infecții nosocomiale și va creşte accesul pacientelor la oferta de servicii medicale asigurate de Maternitatea braşoveană.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 25.01.2024

Nu în ultimul rând, autoritatea publică judeţeană a ajuns în fază finală cu implementarea proiectului „Reabilitare Clădire Administrativă cu anexe, relocare secții Spitalizare de zi și Ambulator din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. I.A. Sbârcea» Brașov”, finanţat pe Componenta 5 – Valul Renovării din PNRR.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea performanţei energetice a clădirii Maternităţii, astfel că lucrările care se desfăşoară în prezent vor determina o diminuare a consumului anual de energie finală pentru încălzire cu peste 50%, o reducere a consumului de energie primară totală și o scădere a emisiilor de dioxid de carbon mai mare de 60%. Valoarea totală a lucrărilor este de 9.825.884,71 lei.

Sunt foarte mulţumit de modul în care, în parteneriat cu conducerea Maternităţii reuşim să implementăm toate obiectivele investiţionale pe care ni le-am propus, inclusiv proiectele cu fonduri europene. Să nu uităm că la cele patru proiecte PNRR se adaugă încă un obiectiv major ajuns în fază finală de implementare, şi anume reabilitarea, modernizarea şi eficientizarea energetică a corpului nou, o investiţie în valoare de peste 33,1 milioane de lei pentru care am accesat fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Până la finalul anului 2024 toate aceste proiecte se vor încheia şi atunci vom trage linie şi vom putea afirma că am realizat cu succes toate investiţiile majore de care avea nevoie Maternitatea braşoveană. În ultimii ani, acest spital a devenit o mândrie pentru judeţul Braşov, un etalon pentru ceea ce înseamnă servicii medicale de cea mai înaltă calitate şi un exemplu pentru instituţiile de profil din întreaga ţară, iar la acest succes a contribuit şi administraţia judeţeană, prin investiţiile finanţate şi implementate”, a opinat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Şerban Todorică-Constantin.