Modificarea de care trebuie să știe toți conducătorii auto!

Autoritățile pregătesc schimbări majore în ceea ce privește polițele de asigurare obligatorie RCA, modificări care îi vizează pe toți proprietarii de autovehicule.

Potrivit noilor modificări, șoferii care vor rămâne fără permis ar putea să își suspende polița pe toată perioada cât nu au carnet de conducere. 

Mai mult decât atât, polița de asigurare ar putea fi verificată chiar și atunci când mașina este parcată sau în mișcare.  

Suspendarea polițelor

”La articolul 6, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, alineatele (51 ) – (55 ), cu următorul cuprins:

„(5 1 ) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendării, în condițiile legii, a înmatriculării vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existenței acesteia.

(5 2 ) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin. (5 1 ), suspendarea efectelor contractului RCA.

(5 3 ) Pe toată durata suspendării înmatriculării și/sau a dreptului de circulație a vehiculului și a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spaţiu privat, în afara domeniului public.

(5 4 ) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (5.3 ) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.

(5 5 ) În cazul suspendării efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

RCA-ul, verificat și când mașina este parcată

La articolul 28, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2 1 ) – (2 5 ) cu următorul cuprins:

„(2 1 ) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control și gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează și asupra vehiculelor care staționează în mod obișnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor.

(2 2 ) Operatorii sistemelor de control prelucrează datele cu caracter personal ale asiguraților și conducătorilor de vehicule în acord cu prevederile legislației naționale și europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

(2 3 ) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul prezentului articol exclusiv în scopul efectuării unui control privind asigurarea RCA se păstrează numai atât timp cât sunt necesare în acest scop și, de îndată ce acesta a fost îndeplinit, se șterg complet.

(2 4 ) Dacă în urma unui control privind asigurarea RCA se constată că un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, operatorul șterge datele respective.

(2 5 ) În cazul în care în urma unui control nu se poate stabili dacă un vehicul este acoperit de o asigurare RCA, datele sunt păstrate pentru o durată limitată, care nu depășește numărul de zile necesare pentru a stabili dacă vehiculul este asigurat RCA.