“O zi fără avocați” – protest al avocaților la nivel național

Baroul Brașov informează cu privire la Campania “O zi fără avocați” – ziua în care statul de drept nu există, inițiate în urma Hotărârii Consiliului UNBR din 1-2 septembrie 2023.

Ziua de 4 octombrie 2023 – a fost stabilită ca un prilej pentru comunicarea problemelor cu care se confruntă profesia de avocat, în scopul conștientizării autorităților, partenerilor justiției si a publicului larg cu privire la provocările și disfuncționalitățile sistematice pe care le întâmpină avocații în exercitarea misiunii de apărare a drepturilor și libertătilor cetățenilor.

În această zi, avocații își vor întrerupe activitate timp de 24 de ore, cu excepția cauzelor urgente, enumerate în Anexa Deciziei nr. 113/25.09.2023 a Consiliului Baroului Brașov.

Informăm justițiabilii, partenerii în înfăptuirea actului de justiție precum și publicul larg că la 4 octombrie a.c., avocații din Baroul Brașov nu vor asista și reprezenta persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală a  autorităților și instituțiilor publice, precum și în fata altor persoane fizice sau juridice, cu excepția cazurilor urgente, decise prin Decizia nr. 113/25.09.2023 a Consiliului Baroului Brașov.

În acest fel, avocații trag un semnal de alarmă asupra problemelor actuale din justiție care reprezintă chestiuni de interes public ce necesită dialogul la aceeași masă a reprezentanților celor trei puteri în stat, precum si a partenerilor indispensabili ai justiției, pentru stabilirea unui dialog onest inter-instituțional între toți actorii implicați în înfăptuirea justiției, în sprijinul destinatarului actului de justiție, care este cetățeanul.

sursa: newsbv.ro