Proiectul „Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”

În perioada 12 septembrie 2023 – 31 decembrie 2024, UAT Județul Brașov, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Microbuze verzi în școlile din județul Brașov”.

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI: Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Scopul proiectului îl constituie satisfacerea nevoii existente la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Județul Brașov, de autovehicule pentru asigurarea transportului elevilor – luând în considerare distanțele mari care sunt parcurse în prezent de elevi pe jos sau cu alte mijloace de transport, astfel încât să fie asigurat accesul echitabil la educație.

Valoarea totală a proiectului este de 35.905.288,82 lei, din care 35.905.288,82 lei reprezintă valoarea finanțării PNRR.

În prezent, transportul elevilor cu mijloace dedicate este realizat, în parte, cu mijloace auto poluante. Achiziția microbuzelor electrice este benefică atât pentru mediu, cât și pentru comunitățile locale şi întregul județ.

Prin implementarea acestui proiect va fi asigurat un transport sigur pentru toți elevii, indiferent de zonele din care aceștia provin, investiția contribuind la prevenirea fenomenului de abandon școlar și la asigurarea egalității de șanse pentru toţi copiii.

Această investiție, realizată integral din fonduri nerambnursabile PNRR, vizează tranziția spre „verde”, ceea ce reprezintă punctul central al agendei Uniunii Europene pentru următorul deceniu, iar unităţile de învățământ joacă un rol important în aceste demersuri şi este necesar să beneficieze de o infrastructură modernă.