Reîncep procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale, în municipiul Brașov

Din 25 septembrie reîncep procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale

Primăria pune la dispoziția brașovenilor din cartierele Scriitorilor, Astra, Centrul nou, Răcădău și Șchei aproape 1.500 de locuri în parcările de reședință.

Din 25 septembrie Primăria Brașov reia procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale. Pentru a crește eficiența desfășurării procedurii, dar și pentru a scădea timpul de derulare a acesteia, reatribuirile se vor desfășura pe zone mai mici, la fel ca în prima etapă din acest an.

Primul cartier pentru care se va desfășura procedura de reatribuire este Scriitorilor

Brașovenii din acest cartier vor avea la dispoziție 68 de locuri libere, care vor putea fi închiriate în procedura din 25 septembrie, ora 9.00.

Din 27 septembrie și până în data de 11 octombrie, în cadrul a 5 proceduri de reatribuire, sunt scoase pentru reatribuire locurile de parcare libere din zona Astra 1 (zona cuprinsă între Calea București, calea ferată și str. Zizinului). Brașovenii din acest cartier, în funcție de zona în care locuiesc, au la dispoziție 522 de locuri de parcare libere.

Tot în această zonă, în data de 9 octombrie, va fi organizată o procedură de atribuire locuri de parcare noi pentru str. Lunii 1, 4 și Calea București nr. 69.

În 16 și 18 octombrie vor avea loc două proceduri de reatribuire locuri de parcare pentru zona Centrul Nou (zona dintre str. Hărmanului, b-dul Gării, 13 Decembrie), unde sunt disponibile 423 de locuri de parcare.

Pentru locurile de parcare din Astra II (zona dintre Calea București și Carpaților) vor fi organizate două proceduri de atribuire, în 23 și 25 octombrie, 179 de locuri de parcare fiind disponibile.

Din 7 noiembrie și până în data de 15 noiembrie, în cadrul a 4 proceduri, vor fi scoase la reatribuire 253 de locuri de parcare în cartierul Valea Cetății.

În acest an va mai fi organizată o procedură și în cartierul Șchei, în data de 20 noiembrie, pentru atribuirea a 7 locuri de parcare

Participanții vor prezenta cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului cu inspecția tehnică periodică valabilă, original sau copie, și celelalte documentele necesare pentru obținerea locului de parcare, în cazul celor care nu le-au depus la primărie înainte de atribuire.

Cei care nu pot participa la procedură pot delega o altă persoană, printr-o împuternicire scrisă de mână, anexând în copie cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al autoturismului, cu inspecția tehnică periodică valabilă.

La atribuire se va prezenta o singură persoană pentru fiecare apartament/spațiu comercial pentru care se solicită parcare.

Documentele necesare pentru obținerea unui loc de parcare sunt:

cerere;

– documente privind domiciliul/reședința: copie CI. sau actul de proprietate, contract de închiriere în imobilul aparținând asociației de proprietari/locatari, act de donație sau moștenire;

– copie după Certificatul de înmatriculare al autovehiculului deținut în proprietate sau în folosință;

În cazul autovehiculului deținut în folosință, solicitantul trebuie să depună documentele privind dreptul de folosință (utilizare) al autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică (cu excepția rudelor de gradul I);

Dacă solicitantul depune o cerere – tip, trebuie să depună și o declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public.

În funcție de situație, solicitanții mai trebuie să depună la dosar:

– certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);

– dovadă că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2009 sau orice alte documente care dovedesc încadrarea în prevederile unor alte acte normative și Hotărâri ale Consiliului Local Brașov (dacă este cazul);

– cuponul de pensii (soț-soție) pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor (dacă este cazul);

În acest moment, Primăria Brașov are în evidență peste 46.000 locuri de parcare de reședință, din care 41.600 sunt ocupate, iar 2.276 abonamente sunt emise cu titlu gratuit.

Puteți consulta regulamentul de parcare pentru parcările de reședință aici