Reprezentanții primăriei Brașov propun un nou regulament pentru publicitatea stradală

Pentru a îmbunătăți imaginea urbană a Brașovului, Municipalitatea propune un nou Regulament de publicitate.

Acest act normativ vizează activitatea de publicitate stradală și modul în care pot fi amplasate firmele pe fațadă, pentru zona centrului istoric fiind propus și un ghid de bune practici. Brașovenii își pot spune punctul de vedere cu privire la acest proiect până în data de 26 ianuarie.

Municipalitatea și-a propus să elimine modul în care publicitatea stradală, firmele de pe fațadele clădirilor sau amenajarea vitrinelor afectează imaginea orașului, astfel că vine cu o propunere de reglementare a acestor activități, pentru a crește calitatea experienței parcurgerii și observării spațiului și a elementelor arhitecturale din orașul nostru.

Astfel, Primăria Brașov a pus în dezbatere publică, astăzi, Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiului Brașov, document strategic ce are drept scop clarificarea modului de utilizare a mijloacelor publicitare la nivelul municipiului, astfel încât aplicarea lui să contribuie la ameliorarea/îmbunătățirea imaginii urbane.

Acest act normativ are la bază o serie de principii care vor avea un impact pozitiv asupra percepției brașovenilor și turiștilor, cum ar fi:

 • un design în acord cu imaginea de ansamblu a străzii;
 • atenția pentru elementele arhitecturale specifice clădirii;
 • limitarea numărului de mijloace publicitare permise și excesului de informație;
 • dimensionare justificată;
 • aplicarea principiilor de design în procesul de realizare a mijlocului de publicitate sau iluminare moderată.

Regulamentul stabilește activitatea de amplasare a mijloacelor de publicitate în zonele de publicitate restrânsă (ZPR) și zonele de publicitate lărgită (ZPL) ale Municipiului Brașov, inclusiv în zona drumurilor publice din aceste zone, în vederea asigurării condițiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur și sănătos, pentru protecția valorilor mediului natural și antropic, pentru prezervarea calității peisajului și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții.

Prevederile prezentului regulament se aplică proprietarilor și beneficiarilor mijloacelor de publicitate, proprietarilor de imobile pe care sunt amplasate mijloace de publicitate, posesorilor de firme, precum și operatorilor de publicitate, persoanelor fizice și juridice. 

Proiectul de act normativ vine și cu o serie de restricții atât în ceea ce privește introducerea unei zone de publicitate restrânsă, cât și locurile care pot fi utilizate pentru amplasarea unor mijloace de publicitate.

Astfel, în cartierele Șchei, centrul istoric, Brașovul Vechi, Blumăna și, parțial, Dârste și Noua, sunt admise, conform propunerii supuse dezbaterii publice, doar următoarele tipuri de publicitate: firmele, echipamente mobile de informare, cum ar fi portative meniu;   publicitatea pe mobilierul urban; steagurile publicitare pentru evenimente naționale și locale; publicitate pe mesh-urile și împrejmuirile aferente șantierelor; panourile de informare turistică; publicitate temporară și proiectele publicitare speciale și panourile/structurile destinate amplasării afișelor publicitare și anunțurilor de mică publicitate.

De asemenea, acest document reglementează și modul în care pot fi realizate și amplasate firmele pe fațadele clădirilor, dar și cum trebuie amenajate vitrinele și suprafețele vitrate.

În ceea ce privește restul orașului sunt admise următoarele tipuri de publicitate:

 • firmele, echipamentele mobile de informare; publicitate pe mobilierul urban;
 • steaguri publicitare pentru evenimente naționale și locale;
 • publicitate pe mesh-urile și împrejmuirile aferente șantierelor;
 • panourile de informare turistică;
 • publicitatea temporară și proiectele publicitare speciale;
 • panourile/structurile destinate amplasării afișelor publicitare și anunțurilor de mică publicitate.

Brașovenii pot transmite propuneri de completare sau modificare a proiectului de hotărâre  până în data de 26 ianuarie 2024.

Brașovenii pot trimite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ pe e-mail infopublice@brasovcity.ro, către Primăria Braşov, Biroul Informaţii Publice şi Mass-Media sau prin intermediul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni (program Luni-Joi, 8.00- 14.00,Vineri de la 8.00-13.00).