Sistemul RO e-Factura devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024

Din data de 1 ianuarie 2024, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu în România, marcând o schimbare importantă în procesul de facturare. În contextul acestei modificări, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat importanța eliminării riscului utilizării facturilor false sau duplicate. 

Din data de 1 ianuarie 2024, sistemul RO e-Factura devine obligatoriu în România, marcând o schimbare importantă în procesul de facturare. În contextul acestei modificări, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a subliniat importanța eliminării riscului utilizării facturilor false sau duplicate. 

„Implementarea facturării electronice va contribui la sporirea transparenţei, la monitorizarea precisă a tranzacţiilor şi la raportarea în timp real către autorităţile fiscale. Acest instrument va consolida eforturile noastre de a proteja bugetul public şi de a asigura o concurenţă echitabilă între contribuabili. Facturarea electronică oferă avantajul unei înregistrări precise şi verificabile a tranzacţiilor comerciale, simplificând procesele de verificare şi audit. Astfel, ne asigurăm că tranzacţiile respectă reglementările fiscale şi nu sunt supuse manipulărilor frauduloase. Prin impunerea facturării electronice, eliminăm riscul utilizării facturilor false sau duplicate, deoarece fiecare tranzacţie este înregistrată în mod unic. În contextul implementării acestei măsuri, sprijinul acordat contribuabililor este esenţial, tocmai de aceea lansăm un ghid care să răspundă tuturor întrebărilor pe care le-am primit în ultimul timp”, a afirmat Boloş.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanţelor, remis marţi Agerpres, în contextul implementării cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrările de bunuri şi prestările de servicii care au loc în România, realizate în relaţia business-to-business (B2B), MF şi ANAF publică un ghid pentru contribuabili care oferă informaţii esenţiale pentru adoptarea şi implementarea facturării electronice.

Standardizarea sistemului de facturare electronică la nivel internaţional are beneficii semnificative în ceea ce priveşte reducerea fraudei TVA la nivel naţional şi are drept principal scop reducerea pierderilor asociate cu evaziunea fiscală.

Procesul de implementare e-Factura va fi realizat în două etape. În prima etapă, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B şi în relaţia cu instituţiile publice, altele decât cele efectuate în relaţia B2G, pentru care există obligaţia utilizării Ro e-Factura începând cu data de 01 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligaţia, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România.

Următoarele operaţiuni sunt exceptate de la obligaţia utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura: livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său; livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepţia bunurilor transportate de cumpărătorul însuşi şi care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcaţiunilor şi a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat; livrările intracomunitare de bunuri.