Situația plăților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost soluționată

În continuarea demersurilor întreprinse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea prevederilor bugetare, în ședința de Guvern de astăzi a fost aprobat Memorandumul pentru suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023.

Urmare aprobării memorandumului, a fost deblocată decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, medicii specialiști și spitale, medicamente compensate și gratuite și materiale sanitare, inclusiv pentru programele naționale de sănătate și cele care fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat, cu termen de plată în luna septembrie.

Mulțumesc Ministerului de Finanțe pentru întreg suportul și pentru demersurile făcute pentru deblocarea situației. CNAS va continua dialogul cu toate instituțiile implicate în finanțarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, i-am rugat pe colegii mei să facem toate eforturile necesare și să lucrăm cât va fi necesar pentru a face plățile cât mai rapid posibil” – a punctat președintele CNAS, dr. Andrei Baciu.

CNAS va continua să colaboreze cu asociațiile de pacienți, medicii de familie, medicii specialiști și instituțiile din domeniul sănătății, cu obiectivul clar de a acționa în beneficiul pacientului.