Situația plăților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate a fost soluționată

În continuarea demersurilor întreprinse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru suplimentarea prevederilor bugetare, în ședința de Guvern de astăzi a fost aprobat Memorandumul pentru suplimentarea/modificarea limitei de credite bugetare și de angajament aprobate pentru bugetul FNUASS în luna septembrie 2023. Urmare aprobării memorandumului, a fost deblocată decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii de familie, medicii specialiști și spitale, …

Continue Reading