Vouchere de vacanţă 2024. Ce bugetari pierd concediul decontat de stat. Vestea bună este că tichetele au valoare mai mare

Schimbările propuse în acordarea voucherelor de vacanță pentru sectorul bugetar vor afecta doar angajații cu salarii mai mici de 14.000 de lei brut începând din 2024.

Bugetarii din România primesc, anual, vouchere de vacanță. De anul viitor, creştea valoarea tichetelor, dar se restrânge şi aria beneficiarilor.

Totuși începând cu anul 2024, nu toate persoanele vor mai avea parte de aceste beneficii. Iată cine sunt cei care vor mai primi voucherele.

Începând din 2024, voucherele de vacanță vor fi acordate numai angajaților din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 14.000 de lei brut. Această modificare importantă face parte dintr-un proiect de lege propus de Ministerul Finanțelor, menit să asigure sustenabilitatea financiară a României pe termen lung. De asemenea, proiectul prevede o creștere a valorii voucherelor de vacanță la 1.600 de lei.

În expunerea de motive se artă că: ”Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte drepturi acordate conform reglementărilor legale sau contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada 1 ianuarie 2024- 31 decembrie 2026, contravaloarea a 1.600 lei/an/persoană”.

Conform proiectului, se va limita și valoarea sporului de condiții periculoase sau vătămătoare pentru angajații din sectorul bugetar la maximum 1.500 de lei. În schimb, tichetele de masă și indemnizația de hrană vor fi acordate angajaților cu salarii mai mici de 14.000 de lei brut.

Aceste modificări au fost propuse pentru a asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare și pentru a aduce o mai mare echitate în acordarea beneficiilor pentru angajații din sectorul public. Astfel, voucherelor de vacanță vor fi acordate numai celor care se încadrează în criteriile de salarizare prevăzute în proiectul de lege.

De asemenea, valoarea maximă anuală a drepturilor precum tichetele de masă, indemnizația de hrană și norma de hrană nu poate depăși contravaloarea a două salarii minime brute pe țară pe an, conform datelor din ianuarie 2019.

Această valoare va fi actualizată anual în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică, începând cu ianuarie 2025.

Tichetele de masă ar urma să fie impozitate cu 10%

De asemenea, proiectul de lege prevede impozitarea tichetelor de masă cu o rată de 10% asupra venitului brut, din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și reținută la sursă.

Este important de menționat că aceste propuneri vor trebui să treacă prin etapele legislative și să fie adoptate oficial pentru a deveni efective. Cu toate acestea, ele reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care voucherelor de vacanță și alte beneficii sunt acordate angajaților din sectorul bugetar.

Astfel, schimbările propuse în acordarea voucherelor de vacanță pentru sectorul bugetar vor afecta doar angajații cu salarii mai mici de 14.000 de lei brut începând din 2024. Aceste modificări sunt parte a unui proiect de lege menit să asigure sustenabilitatea financiară a României pe termen lung și să aducă o mai mare echitate în acordarea beneficiilor pentru angajații din sectorul public. Cu toate că aceste propuneri au generat dezbateri, ele reprezintă un pas către o mai bună gestionare a resurselor financiare și o mai mare transparență în sistemul de beneficii.